Welkom bij

Wereldwinkel Nuenen

 

Op 17 november 1979 werd Wereldwinkel Nuenen tijdens de Open Dag van het Klooster geopend. In het voorjaar en de zomer van 1979 waren leden van de Wereldgroep Nuenen al druk bezig met de voorbereidingen voor het opstarten van de Wereldwinkel in het Klooster. De Wereldgroep bestond toentertijd uit 3 werkgroepen: de Winkelgroep, het Vredesberaad en de Projectgroep Guatemala. De Winkelgroep was al jaren bezig met koffieverkoop bij enkele mensen aan huis en onder andere ook in de kapperszaak van de bekende dorpsbarbier Peer van Liempt.
Met de welwillende medewerking van de Gemeente Nuenen c.a. werd aan de Wereldwinkel-in-oprichting een ruimte in het leeggekomen Klooster toegewezen. Daarmee zou de Winkelgroep een "echte" winkel kunnen beginnen. Dat was een hele klus: met weinig of geen financiële middelen moest de inrichting van de winkel gemaakt, artikelen ingekocht en documentatie aangeschaft worden. Zo werd er door iemand een tafel en vier stoelen aangeboden voor 150 gulden, maar dat was te duur. Wandrekken en een verlaagd plafond werden zelf met oude materialen in elkaar gezet. Een tijdschriftenrek dat in de bibliotheek overbodig was geworden, werd gratis ter beschikking gesteld. Ook moest de Wereldgroep een officiële vereniging gaan worden in verband met de vereiste rechtspersoonlijkheid. Dat betekende het opstellen van Statuten en een Huishoudelijk Reglement.
In het begin waren de openingstijden nog beperkt tot 1 1/2 uur op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag en 2 uur op vrijdagavond en zaterdag. Tweemaal per maand had de Wereldwinkel  een kraam op de weekmarkt. De eerste jaren van de Wereldwinkel werd er door de winkeliers, behalve het aanbieden van artikelen uit Derdewereldlanden, ook veel actie gevoerd. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw waren er veel landelijke acties voor goede doelen en ook tegen allerlei misstanden in de wereld.

In de loop der jaren is Wereldwinkel Nuenen uitgegroeid tot een volwaardige Fairtrade Cadeauwinkel, gerund door vrijwilligers. Er wordt geen actie meer gevoerd zoals in de vorige eeuw. Wij steunen wel Nuenense projecten in ontwikkelingslanden die bij ons in de winkel af en toe een schap krijgen om hun producten te verkopen én met de winst die we maken steunen we Nuenense initiatieven in landen in ontwikkeling. Ondanks de crisis lukt ons dat nog steeds. Ook de komende jaren willen wij graag de Fairtrade Cadeauwinkel van Nuenen blijven zodat de producenten van onze producten een menswaardig bestaan in hun land kunnen blijven houden.